گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

با سمه تعالی

موضوع: مسابقه طرح درس نویسی کتاب دهم

با سلام و احترام
در راستای اهداف آموزشی و برنامه عملیاتی دبیرخانه زیست شناسی کشوری در نظر دارد برای کتاب دهم مسابقه طرح درس نویسی برگزار نماید لطفا اثرات خود را تا تاریخ ۲۰/۱۱/۹۵ به گروه استان ارسال فرمایید.

 

مباحث تعیین شده برای استان آذربایجان غربی

فصل سوم زیست شناسی دهم        صفحه ۵۱ تا ۵۳   بخش مبادله ای

فصل هفتم زیست شناسی دهم       صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۲ پایان کتاب

 

از طرح های برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد

 

گروه زیست شناسی استان آذربایجان غربی