گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

با سمه تعالی

موضوع: مسابقه طرح درس نویسی کتاب دهم

با سلام و احترام
در راستای اهداف آموزشی و برنامه عملیاتی دبیرخانه زیست شناسی کشوری در نظر دارد برای کتاب یازدهم مسابقه طرح درس نویسی برگزار نماید لطفا اثرات خود را به گروه استان ارسال فرمایید.

 

مباحث تعیین شده برای استان آذربایجان غربی

بخش اول مسابقه: کتاب یازدهم (صفحات 9 تا 13 فصل اول) – تا آخر آبان ماه

بخش دوم مسابقه: کتاب یازدهم (صفحات 74 تا 78 فصل پنج)

بخش سوم مسابقه: کتاب یازدهم (صفحات 127 تا 131 فصل هشت)

 

(طرح درس حتما باید طبق فرم نمونه باشد)

فرم نمونه طرح درس نویسی (105)

 

فرم نمونه طرح درس نویسی 2 (94)

گروه زیست شناسی استان آذربایجان غربی