گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

 برنامه عملیاتی سالانه گروه درسی زیست شناسی استان آذربایجان غربی (سال تحصیلی 97-96)

دانلود برنامه سالانه 96- 97 (149)

با سمه تعالی

ملاک های ارزشیابی دو ماهانه سرگروه های زیست شناسی مناطق استان آذربایجان غربی

 

ملاک ارزشیابی تعداد درخواستی امتیاز
دو ماهه اول ارسال مشخصات + برنامه عملیاتی 1 2
ارسال سوالات دهم خرداد و شهریور 96 (فایل ورد) 4 4
طراحی سوالات مفهومی زیست یازدهم طبق بارم دی ماه 2 4
ارسال فیلم، انیمیشن و …. مرتبط با موضوعات کتاب های زیست دهم و یازدهم 2 2
بازدید از کلاس و ارسال مستندات به همراه تحلیل و بازخورد (طبق فرم های جدید) (توجه فرمایید که صرف پر کردن فرم کافی نیست). 2 4
استفاده از فضای مجازی برای تعامل با همکاران و ارسال مطلب علمی به گروه 2 2
تولید محتوی برای کتاب یازدهم (صفحات 9 تا 13 فصل اول)

(محتوی آموزشی باید در پاورپورینت 2010 و بالاتر و یا linestory و توسط دبیر تهیه شده و دارای تصاویر آموزشی، تکمیلی و ازمون و منابع و … باشد)

1 4
ارسال طرح درس برای بخش اول مسابقه طرح درس نویسی برای کتاب یازدهم (صفحات 9 تا 13 فصل اول) (طرح درس حتما باید طبق فرم نمونه باشد) 1 3
دو ماهه دوم برگزاری جلسه گروه آموزشی و ارسال مستندات 1 3
بازدید از کلاس و ارسال مستندات به همراه تحلیل و بازخورد (طبق فرم های جدید) (توجه فرمایید که صرف پر کردن فرم کافی نیست). 2 3
ارسال طرح درس برای بخش دوم مسابقه طرح درس نویسی کتاب یازدهم (صفحات 74 تا 78 فصل پنج) (طرح درس حتما باید طبق فرم نمونه باشد) 1 3
ارسال مقاله و مطالب علمی جهت استفاده در سالنامه زیست شناسی استان (با ذکر منبع) 1 2
تولید محتوی برای کتاب یازدهم (یک مورد برای صفحات 74 تا 78 فصل پنج و یک مورد برای صفحات 127 تا 131 فصل هشت)

(محتوی آموزشی باید در پاورپورینت 2010 و بالاتر و یا linestory و توسط دبیر تهیه شده و دارای تصاویر آموزشی، تکمیلی و ازمون و منابع و … باشد)

2 5
ارسال فیلم، انیمیشن و …. مرتبط با موضوعات کتاب های زیست دهم و یازدهم 2 2
استفاده از فضای مجازی برای تعامل با همکاران و ارسال مطلب علمی به گروه 4 2
جمع آوری و ارسال سوالات زیست دهم و یازدهم دی ماه منطقه (با فایل ورد) هر پایه 5 مورد 5

 

 

 

 

 

 

دو ماهه سوم ارسال فیلم، انیمیشن و …. مرتبط با موضوعات کتاب های زیست دهم و یازدهم 3 3
بازدید از کلاس و ارسال مستندات به همراه تحلیل و بازخورد (طبق فرم های جدید) (توجه فرمایید که صرف پر کردن فرم کافی نیست). 2 4
استفاده از فضای مجازی برای تعامل با همکاران و ارسال مطلب علمی به گروه 3 3
ارسال مقاله و مطالب علمی جهت استفاده در سالنامه زیست شناسی استان 2 4
بازدید حداقل  یکی از دبیران هم رشته از کلاس دبیر و ارائه گزارش بر اساس فرم ها و شاخص ها به سرگروه های درسی (نظارت همتا) 2 2
ارسال طرح درس برای بخش سوم مسابقه طرح درس نویسی کتاب یازدهم (صفحات 127 تا 131 فصل هشت) (طرح درس حتما باید طبق فرم نمونه باشد) 1 3
برگزاری مسابقه آزمایشگاه و ارسال مستندات 1 6
دو ماهه چهارم ارسال فیلم، انیمیشن و …. مرتبط با موضوعات کتاب های زیست دهم و یازدهم 2 2
بازدید از کلاس و ارسال مستندات به همراه تحلیل و بازخورد (طبق فرم های جدید) 2 3
استفاده از فضای مجازی برای تعامل با همکاران و ارسال مطلب علمی به گروه 2 2
بازبینی 5 الی 10 درصد اوراق امتحانات نهایی خرداد  96، هماهنگ و داخلی و ارائه بازخوردهای مناسب به دست اندرکاران اعم از دبیران، مدیران و مسئولین

(از دو مورد بازدید امتحانات داخلی یک مورد از مدارس دخترانه و یک مورد از مدارس پسرانه باشد.)

نهایی خرداد

2 حوزه داخلی

3

4

جمع آوری و ارسال سوالات زیست شناسی دهم و یازدهم نوبت خرداد 96 فقط با فایل ورد 10 5
طراحی سوالات مفهومی دهم و یازدهم طبق بارم شهریور 3 6
جمع امتیاز امتیاز سالانه هر منطقه بر اساس موارد ذکر شده در جدول بالا و به صورت تدریجی در طول سال داده خواهد شد 100

 

 

فرم ها و سایر موارد لازم در گروه تلگرام زیست شناسی آغ و نیز سایت azarzist.ir وجود دارد.

شماره تماس سرگروه های استان:

آقای  لطفی 09144480068                  خانم خیرجویی  09141890285