گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

باسمه تعالی

 

موضوع: تولید محتوای الکترونیک

 

با سلام و احترام

در راستای اهداف آموزشی و برنامه عملیاتی دبیرخانه زیست شناسی کشوری در نظر دارد جهت آموزش مفاهیم کتاب زیست شناسی دهم ، محتوی الکترونیک کتاب را تهیه نماید. سرگروه های محترم مناطق آثار تهیه شده را تا تاریخ 15/9/1395 به گروه استان ارسال فرمایید.

 

سر فصل ها:

1 – فصل 3 (صفحه 51 تا 53) بخش مبادله ای – پایان گفتار

2 – فصل 7 – صفحه 128 تا 132) تعرق – پایان کتاب

 

گروه زیست شناسی استان آذربایجان غربی