گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

باسمه تعالی

 

موضوع: تولید محتوای الکترونیک

 

با سلام و احترام

در راستای اهداف آموزشی و برنامه عملیاتی دبیرخانه زیست شناسی کشوری در نظر دارد جهت آموزش مفاهیم کتاب زیست شناسی یازدهم ، محتوی الکترونیک کتاب را تهیه نماید. سرگروه های محترم مناطق آثار تهیه شده را تا تاریخ 15/9/1395 به گروه استان ارسال فرمایید.

 

سر فصل ها:

کتاب زیست شناسی یازدهم صفحات 9 تا 13 فصل اول – تا آخر آبان ماه

کتاب زیست شناسی یازدهم صفحات 74 تا 78 فصل پنج – تا آخز آذر ماه

کتاب زیست شناسی یازدهم صفحات 127 تا 131 فصل هشت – تا آخر آذر ماه

 

(محتوی آموزشی باید در پاورپورینت 2010 و بالاتر و یا linestory و توسط دبیر تهیه شده و دارای تصاویر آموزشی، تکمیلی و ازمون و منابع و … باشد)

 

 

گروه زیست شناسی استان آذربایجان غربی