گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فرم ارزیابی دو ماهه (مهر و آبان) سرگروه های زیست شناسی مناطق استان آذربایجان غربی

 

 

ردیف فعالیت امتیاز
1 تحلیل سوالات نهایی زیست و آزمایشگاه 2 و پیش دانشگاهی خرداد و شهریور بر اساس فرم تعیین شاخصهای دبیرخانه(با توجه به تقسیم بندی ارائه شده هر مورد 2 امتیاز) 12
2 نقد و بررسی کتاب  زیست دهم طبق تقسیم بندی اعلام شده 13

 

فرم ارزیابی دو ماهه دوم (آذر و دی) سرگروه های زیست شناسی مناطق استان آذربایجان غربی

ردیف فعالیت امتیاز
1 بازدید از  مدارس (هر فرم بازدید 1 امتیاز) 4
2 تولید محتوی (هر مورد 2 امتیاز) 4
3 استفاده از فضای مجازی برای تعامل و ارتباط با معلمان و یا پاسخ به پرسش های دبیران پیرامون کتب درسی

(معرفی گروه تلگرامی به همکاران منطقه و شرکت همکاران در فعالیت ها)

3
4 ارسال مطالب و محتوای مناسب به گروه تلگرام و یا جهت گذاشتن در سایت (هر مورد 1 امتیاز) 3
5 برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی (یک مورد) 3
6 ارسال سوالات دی ماه پایه های مختلف سال 1395 فایل word (هر مورد 5/0 امتیاز) 4
7 برگزاری جشنواره های

1 –  تهیه فیلم کوتاه و پوستر از زیست بوم های استان (هر مورد 5/0 امتیاز)

2- تهیه فیلم کوتاه (حداکثر 5 دقیقه) از آزمایش های ابداعی مرتبط با کتاب زیست شناسی دهم (هر مورد 1 امتیاز)

3 – تهیه یا جمع آوری فیلم و انیمیشن های آموزشی مرتبط با زیست شناسی پایه دهم (هر مورد 1 امتیاز)

4
جمع امتیاز 25

 

فعالیت های در نظر گرفته شده به منظور جبران امتیازات دو ماهه اول

با توجه به اینکه بعضی از مناطق نتوانسته بودند امتیاز مطلوب را از فعالیت های دوماهه اول کسب نمایند در صورت ارسال هر یک از موارد زیر، امتیاز کسب شده به امتیاز دو ماهه اول اضافه خواهد شد.

 

ردیف فعالیت امتیاز
1 بازدید از  مدارس (هر فرم بازدید 1 امتیاز) 4
2 تولید محتوی (هر مورد 2 امتیاز) 4
4 ارسال مطالب و محتوای مناسب به گروه تلگرام و یا جهت گذاشتن در سایت (هر مورد 1 امتیاز) 3
5 برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی (یک مورد) 3
6 ارسال سوالات دی ماه پایه های مختلف سال 1395 فایل word (هر مورد 5/0 امتیاز) 4
7 برگزاری جشنواره های

1 –  تهیه فیلم کوتاه و پوستر از زیست بوم های استان (هر مورد 5/0 امتیاز)

2- تهیه فیلم کوتاه (حداکثر 5 دقیقه) از آزمایش های ابداعی مرتبط با کتاب زیست شناسی دهم (هر مورد 1 امتیاز)

3 – تهیه یا جمع آوری فیلم و انیمیشن های آموزشی مرتبط با زیست شناسی پایه دهم (هر مورد 1 امتیاز)

4
جمع امتیاز 22