گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

با سمه تعالی

موضوع: اعلام وصول فعالیت های سرگروه های مناطق استان آذربایجان غربی

 

منطقه مشخصات و برنامه ارسال سوال طراحی سوال ارسال فیلم بازدید فضای مجازی تولید محتوی طرح درس لیست همکاران جمع امتیاز دو ماهه
ناحیه 1 دریافت شد 10                
ناحیه 2 دریافت شد 1             دریافت شد  
بوکان                    
پلدشت                    
پیرانشهر دریافت شد 3             دریافت شد  
تکاب                    
چالدران                    
چایپاره                    
خوی                    
سردشت دریافت شد 3             دریافت شد  
سلماس                    
شاهین دژ                    
ماکو                    
مناطق                    
مهاباد                    
میاندوآب                    
نقده دریافت شد