گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

در این بخش رتبه های کسب شده توسط دبیران و دانش آموزان استان در رشته زیست شناسی قرار داده می شود.

نتایج جشنواره زیست فن آوری:

در بخش فیلم کوتاه  دبیرستان تیز هوشان شهید بهشتی میاندوآب مقام اول کشوری

دربخش خلاقیت ونوآوری مقاله دانش آموزان دبیرستان شاهد راضیه (میاندوآب) مقام دوم کشوری

دربخش سازه  ماکت دانش آموز دبیرستان شاهد راضیه (میاندوآب) مقام دوم کشوری

%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a2%d8%a8

موفقیت دانش آموز میاندوآبی با ساخت فیلم سوختهای زیستی یا بیودیزل (دانلود فیلم)

کلیپ آزمایشگاه آماده شده توسط سرگروه محترم شهر میاندوآب خانم پور یوسف (دانلود کلیپ)