گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

سرگروه های محترم زیست شناسی مناطق در این بخش می توانند فعالیت های درخواستی گروه استان را مشاهده نمایند.

 

سوالات زیست دهم دی ماه 95 (خراسان رضوی - دبیرستان آزرم) (282)

 

پاسخ نامه زیست دهم دی ماه 95 (خراسان رضوی - دبیرستان آزرم) (191)

 

سوالات زیست دهم دی 95 (طرقبه) (231)

 

پاسخ نامه زیست دهم دی 95 (طرقبه) (182)

 

سوالات دی ماه زیست دهم سال 95 (188)

 

سوال زیست دهم فصل سه (ماکو - دبیرستان گلزار) (191)

 

 

منتظر ارسال سوالات از طرف شما همکار عزیز می باشیم

گروه زیست شناسی استان آذربایجان غربی

ایمیل دریافت مطالب همکاران گرامی     waz.zist@chmail.ir