گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو:
۱- معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند : ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم
۲- معلمان امروزی می دانندکه در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم کتب درسی
۳- معلمان فقط عرضه کنندگان دانش نیستند بلکه تسهیل گر روند یادگیری اند
۴- معلمان موفق امروزی می دانند که اثر گذاری بردانش آموزان بی انگیزه نیز از اهداف مهم آنهاست
۵- معلمان موفق امروزی می دانند زنگ تفریح وبازی حق مسلم کودکان است
۶- معلمان موفق امروزی می دانند برداشتن دیوارهای میان کلاس درس وجامعه از اهداف آنهاست
۷- معلمان موفق امروزی می دانند کلید قرن اخیر یادگیری مداوم است
۸- معلمان موفق امروزی می دانند بایدفرصت های مناسب برای احساس امنیت در دانش آموزان- دانشجویان فراهم نمایند
۹- معلمان موفق امروزی می دانند سهم هر دانش آموز/دانشجو از یادگیری اهمیت دارد
۱۰- معلمان موفق امروزی می دانند آنها علاوه برنیازهای علمی نیازهای معنوی واخلاقی هم دارند.

ديدگاه ها غير فعال شده اند