گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

🎄آب یخ🎄

ابو علی سینا:

اگه آب یخ شمارادرجوانی بیمار نکند در میانسالی شما را سخت

بیمار خواهد کرد.

آب یخ باعث چسبیدن چربی دور عروق قلب شده و عامل انسداد ۴

رگ اصلی قلب و سکته یا ایست قلبی میشه …

💛🎄💛🎄💛🎄

شاید شنیده باشید افراد جوانی که ایست قلبی میکنن و از دنیا

میرند،علت اصلی این اتفاق بد نوشیدن آب یخه….

♠️👢🌻♠️👢🌻

آب یخ اولین و بزرگترین علت سیروز کبد و نابودی کبد محسوب

میشه چون آب یخ باعث چسبیدن چربی دور جداره کبد میشه …..

متاسفانه بالای ۹۰ در صد کسانی که در انتظار پیوند کبد هستن

قبلش به نوشیدن آب خیلی خنک عادت داشتند ،،،

در کل نوشیدن آب یخ باعث از کار افتادن لوزالمعده و بیماری

دیابت میشه ….

آب یخ باعث از بین رفتن عاج روده و معده شده و موجب  سرطان

دستگاه گوارش میشه

ديدگاه ها غير فعال شده اند