گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

علت نابودی انگل مالاریا در گلبول های داسی شکل
۱-    بدن گلبول های قرمز داسی شکل را برای نابودی به طحال می فرستد ، در نتیجه انگل همراه با گلبول قرمز از بین می رود.
۲-    بخاطر کشیدگی غشای گلبول قرمز داسی شکل ، نفوذ پذیری آن بخصوص برای یون پتاسیم تغییر می یابد . ( مواد درون سلول از ان خارج می شوند .) یون پتاسیم و مواد دیگر برای رشد انگل مالاریا ضروری است .

به خاطر کشیدگی غشاء گلبول داسی شکل،نفوذپذیری آن به خصوص برای یون پتاسیم تغییر میکند یعنی مواد درون سلول از آن خارج میشود(کتاب پیش قدیم)یون پتاسیم و مواد دیگر برای رشد انگل مالاریا ضروری است.لازم به ذکر است وجود یک آلل بیماری گلبول قرمز داسی شکل همین شرایط را برای انکل مالاریا فراهم میکند.بدن گلبولهای داسی شکل را برای نابودی به طحال میفزستد و در نتیحه انگل همراه با گلبول قرمز از بین میرود و گلبدلهای داسی بین ۱۰تا۲۰روز عمر میکنند،بجای ۱۲۰روز عمر طبیعی و از طرفی سلول های داسی به علت کمبودهایی که دارند به سمت سلولهای سرطانی به خصوص آنها که در برابر درمان مقاومند حمله کنند.این سیستم روش جدیدی به اعتقاد پژوهشگران برای درمان سرطان محسوب میشود.

ديدگاه ها غير فعال شده اند