گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

نوعی آزمایش خون است که در آن انواع مختلف هموگلوبین بررسی می شود. هموگلوبین ماده ای است در گلبول های قرمز،  که وظیفه ی حمل اکسیژن را بر عهده دارد.
انواع هموگلوبین طبیعی عبارتند از:
هموگلوبین A: این نوع  هموگلوبین، بیشترین هموگلوبینی است که به طور طبیعی در بالغین یافت می شود. در بعضی از بیماری ها، مثل تالاسمی ممکن است میزان هموگلوبین A کاهش یابد و میزان هموگلوبین F زیاد شود.
هموگلوبین F ( هموگلوبین جنینی ): این نوع هموگلوبین در جنین و نوزادان تازه متولد شده یافت می شود. کمی بعد از تولد، هموگلوبین F‌ با هموگلوبین A ( هموگلوبین بالغین ) جایگزین می شود. مقدار خیلی کمی از هموگلوبین F بعد از تولد ساخته می شود. در بعضی از بیماری ها مثل کم خونی سلول های داسی شکل، کم خونی آپلاستیک و لوسمی،  میزان هموگلوبین F افزایش می یابد.
هموگلوبین A2: نوعی هموگلوبین طبیعی است که به مقدار کم در بالغین یافت می شود.
بیش از ۳۵۰ نوع هموگلوبین غیر طبیعی وجود دارد. شایع ترین انواع آن ها عبارتند از:

هموگلوبین S: این نوع  هموگلوبین در کم خونی سلول های داسی شکل یافت می شود.
هموگلوبین C: این نوع  هموگلوبین اکسیژن را به خوبی حمل نمی کند.
هموگلوبین E: این نوع  هموگلوبین در جنوب شرقی آسیا شیوع دارد.
هموگلوبین D: این نوع  هموگلوبین در بعضی از بیماران مبتلا به  کم خونی  داسی شکل یافت می شود.
هموگلوبین C و هموگلوبین S هموگلوبین های غیر طبیعی هستند که عموما در آزمایش الکتروفورز هموگلوبین یافت می شوند.
در آزمایش الکتروفورز با استفاده از جریان الکتریسیته هموگلوبین های طبیعی و غیر طبیعی در خون از هم جدا می شوند. هموگلوبین های مختلف، بار الکتریکی مختلفی دارند و هر کدام با سرعت های مختلفی حرکت می کنند. هر مقدار از هموگلوبین در مسیر جریان الکتریکی اندازه گیری می شود.
وجود هموگلوبین غیر طبیعی و غیر طبیعی بودن میزان هموگلوبین طبیعی در بدن می تواند نشان دهنده وجود بیماری باشد. ممکن است وجود هموگلوبین غیر طبیعی در بدن بدون علایم بالینی خاصی باشد و یا به علت یک بیماری خفیف و یا به علت یک بیماری تهدید کننده ی زندگی باشد. به عنوان مثال،  وجود هموگلوبین S در بیماری کم خونی داسی شکل. این هموگلوبین غیر طبیعی در خون باعث ایجاد یک بیماری جدی می شود.

ديدگاه ها غير فعال شده اند