گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

پروانه مونارک پروانه های مونارک Monarck را سلطان دنیای حشرات نامیده اند. حتی بعضی پا را از آن فراتر نهاده و آنها را آفریدگارهای کوچکی دانسته اند، زیرا مونارک ها کارهای خارق   العاده و معجزه مانندی انجام می دهند. اول اینکه در چرخه زندگی آنها یک تخم کوچک تبدیل به نوزادی کرمی شکل می شود و سپس این نوزاد به درون قالبی زمردین می رود و در آنجا […]

موضوعات: دهم فصل اول