گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

نوار مغز(EEG) چیست: کاربرد و تفسیر نتایج آن دکتر سخابخش، متخصص مغز و اعصاب الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغز آزمایشی است که برای بررسی فعالیت الکتریکی مغز استفاده می‌شود. سلول‌های مغز از طریق تکانه‌های الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. نوار مغز را می‌توان به منظور تشخیص مشکلات احتمالی مرتبط با این فعالیت استفاده کرد. این آزمایش الگوهای امواج مغزی را دنبال […]