گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه:شناختی – عاطفی و روانی حرکتی سطوح ششگانه حیطه شناختی هدف کلی آموزشی (نتایج یادگیری) فعل های رفتاری(بصورت حال ساده و سوم شخص) دانش اصطلاحات متداول را می داند مفاهیم اساسی را می داند روش ها را می داند تعریف می کند- توصیف می کند- مشخص می کند- فهرست می کند […]

موضوعات: طرح درس نویسی

چگونه طرح درس بنویسیم؟ چهارشنبه ۱۸ فروردین‌ماه سال ۱۳۸۹ @ ۱۲:۴۵ ق.ظ | نویسنده: امیر عباس جعفری | چاپ طرح درس روزانه پیش بینی مجموعه فعالیتهای است که معلم برای تدریس در یک جلسه درس تدارک می بیند. در طرح درس فعالیتهای ضروری و مهم آموزشی به ترتیب ودر زمانهای مشخص تنظیم می شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد […]

موضوعات: طرح درس نویسی

مراحل نوشتن طرح درس مقدمه: طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال ۱۹۱۸ توسط”فرانکلین بوبیت” مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی – یادگیری مورد تأکید قرار گرفت. طرح درس به شکل امروزی آن، در سال ۱۹۵۰ به وسیله روان شناسان برجسته امر تعلیم و تربیت “بنجامین . اس . بلوم” شکل گرفت و […]

موضوعات: طرح درس نویسی

طبقه بندی بلوم در حوزه یادگیری چیست؟ در اواسط دهه ۱۹۵۰ بنیامین بلوم برای یادگیری، سه حوزه ی “اندیشیدن”(شناختی)، “نگرش”(عاطفی)، “فعالیت های بدنی”(روانی-حرکتی) را در نظر گرفت و در کتاب خود منتشر نمود. هریک از این طبقات دارای سلسه مراتبی در زمینه ی یادگیری است و هریک از سطوح بالاتر یادگیری به نحوه ی اجرای سطوح ماقبل خود وابسته می […]

موضوعات: طرح درس نویسی