گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

  زنبور ملکه دیپلویید است و با تقسیم میوز گامت ماده یا تخمک ایجاد می کند.پس از تولید تخمک دو حالت امکان دارد:۱- ممکن است تخمک با اسپرم نر بارور شود.در این صورت تخم حاصل دیپلویید و زنبور حاصل ماده خواهد شد.* اگر این نوزاد ماده با شهد سلطانی تغذیه شود در آینده به ملکه تبدیل می شود.** اگر نوزاد […]

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت . عقاب با بقیه جوجه‌ها از تخم بیرون آمد و با آن ها بزرگ شد . در تمام زندگیش ، او همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می‌کردند ؛ برای پیدا کردن کرم ها و حشرات زمین را می‌کند و قدقد می‌کرد و گاهی با دست […]