گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

  زنبور ملکه دیپلویید است و با تقسیم میوز گامت ماده یا تخمک ایجاد می کند.پس از تولید تخمک دو حالت امکان دارد:۱- ممکن است تخمک با اسپرم نر بارور شود.در این صورت تخم حاصل دیپلویید و زنبور حاصل ماده خواهد شد.* اگر این نوزاد ماده با شهد سلطانی تغذیه شود در آینده به ملکه تبدیل می شود.** اگر نوزاد […]

فصل دوم بیوتکنولوژی ۱ – چگونه پلازمید Ti برای وارد کردن ژن به سلول ها ی گیاه به کار می رود  ؟ ۲ – کلون کردن گوسفند از طریق استفاده از سلولهای تمایز یافته  را با کلون کردن از طریق کاربرد سلولهای جنینی مقایسه کنید ؟ ۳ – اولین انتقال ژن روی چه جانداری و توسط چه افرادی انجام گرفت […]

فصل پنجم ژنتیک جمعیت ۱-         برای هر یک از مفاهیم واصطلاحات زیر بیان علمی مناسبی ارائه دهید: الف)خزانه ی ژنی      ب)شارش ژنی        ج)شایستگی تکاملی           د)صفات پیوسته ۲- چهارمورد از عوامل موثر در تعادل هاردی – واینبرگ را نام ببرید ۳- الف) مهمترین نقش جهش درجمعیت ها چیست؟ ب) چرا معمولا جهش را به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی الل ها […]

فصل چهارم تغییر گونه های زنده دو مورد از اصول نظریه لامارک را بنویسید. از نظر لامارک علت تغییر گونه ها چه بود؟ نظریه چرلز لیل در مورد گذشته زمین چه بود؟ دو مورد از مشاهدات دارمین در طی سفرش را بنویسید. انوا سهره های مشتق شده از سهره های آمریکایی را نام برده و بنویسید هر یک از آنها […]

فصل سوم ۱  – در نخستین مراحل پیدایش حیات انرژی لازم برای پیچیده تر شدن مولکولهای آلی از کجا تامین می شده است؟ ۲  – الگوی سوپ بنیادین چه مطلبی را عنوان می کند؟ ۳  – ترکیب گازهای جو اولیه زمین چگونه بوده است؟ ۴  – هنگامی که اکسیژن موجود نباشد ؛ الکترونهای پر انرژی جذب چه مولکولهایی میشوند؟ ۵  […]

فصل اول از ژن تا پروتئین (تنظیم بیان ژن) ۱ – اپران چیست ؟ بخشهای تشکیل دهنده آن را بنویسید. ۲ – اصطلاحات زیر را تعریف کنید. الف) عامل تنظیم کننده                ب) اپراتور                ج) افزاینده ۳ – تفاوت بخش ساختاری وبخش تنظیم کننده اپران را بنویسید. ۴ – چرا تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها پیچیده تر است؟ ۵ – بعد […]

فصل اول از ژن تا پروتئین ۱ – علت بیماری آلکاپتونوریا چیست و علامت این بیماری کدام است؟ ۲ – در آزمایش بیدل و تیتوم، هاگ های جهش یافته، چند گروه بودند و هر کدام برای رشد در محیط حداقل به چه ترکیباتی نیازمند بودند؟ ۳ – کپک نوروسپورا، چه نوع چرخه زندگی دارد؟ ۴ – در آزمایشات بیدل و […]

اولین میکرو ارگانیسم اولین میکرو ارگانیسم که به یک سلول تبدیل شده است به نظر می رسد زنجیره ای از آمینو اسید ها باشند که اگر در آب و در یک جا جمع شده باشند مایل به تشکیل ارگانیسم مانندی به نام کواسروات می باشند. کواسروات ها می توانند به یک دیگر بپیوندد و افزایش حجم داشته باشند. همچنین زنجیره […]

جفتگیرى بین دو نوع حیوان و یا بین انواع حیوان هیبریداسیون و به نتایج و اصل از این جفتگیرى هیبریت گفته مى‌شود. به‌خاطر اینکه در هیبریدهاى ننر اسپرماتوزوئید به‌وجود نمى‌آید لذا نازا بوده و مولدى ندارند. به‌عبارت دیگر اسپرماتوزوئید آنها قدرت بارورى ندارد اما هیبریدهاى ماده وقتى که با اجداد مادر و یا پدرى خود جفتگیرى نمایند نتایج مى‌دهند. اما […]

علت نابودی انگل مالاریا در گلبول های داسی شکل ۱-    بدن گلبول های قرمز داسی شکل را برای نابودی به طحال می فرستد ، در نتیجه انگل همراه با گلبول قرمز از بین می رود. ۲-    بخاطر کشیدگی غشای گلبول قرمز داسی شکل ، نفوذ پذیری آن بخصوص برای یون پتاسیم تغییر می یابد . ( مواد درون سلول از […]