گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل چهارم تغییر گونه های زنده دو مورد از اصول نظریه لامارک را بنویسید. از نظر لامارک علت تغییر گونه ها چه بود؟ نظریه چرلز لیل در مورد گذشته زمین چه بود؟ دو مورد از مشاهدات دارمین در طی سفرش را بنویسید. انوا سهره های مشتق شده از سهره های آمریکایی را نام برده و بنویسید هر یک از آنها […]

⭕️⭕️زیست چهارم تجربی فصل ۴⭕️⭕️  عباس رنجبر ۱- نقطه‌ی عطف پیدایش تفکرجدید در مورد تحول گونه‌ها چه بود؟ پاسخ: سفر دریایی داروین با کشتی بیگل. ۲- قبل از سفر دریایی داروین ، بیشتر دانشمندان در مورد تغییر و تحول گونه‌ها چه عقیده‌ای داشتند؟ پاسخ: گونه‌های جانداران را موجودی ازلی که از آغاز پیدایش بدون تغییر بوده تصور می کردند. ۳- […]

بنام خداوند بخشنده و مهربان مدت ها پیش تصمیم گرفتم مطلبی در رد نظریه تکامل بنویسم،که به لطف پروردگار این توفیق امروز حاصل شد. نظریه تکامل در پله اول و بدایت کار مشکل دارد،یعنی از توجیه چگونگی پیدایش حیات،عاجز است…مشاهده بفرمایید: رد علمی “قصه تکامل” آقای داروین در قرن ۱۹ زندگی میکرد،در آن زمان باور همه مردم بر این بود […]

مقایسه اندام وستیجیال و هومولوگ هر دو رابطه خویشاوندی یک جاندار رو از جد مشترک نشان می دهند، اندام همولوگ در جانداران به اندامهایی با منشاء  ساختاری و جدی یکسان گفته میشه ولی در عملکرد با هم متفاوت هستن، اندام وستیجال یک اندام تحلیل رفته ست البته همیشه به معنی نداشتن عملکرد در جاندار نیست مثل کیسه زرده که در […]