گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل دوم بیوتکنولوژی ۱ – چگونه پلازمید Ti برای وارد کردن ژن به سلول ها ی گیاه به کار می رود  ؟ ۲ – کلون کردن گوسفند از طریق استفاده از سلولهای تمایز یافته  را با کلون کردن از طریق کاربرد سلولهای جنینی مقایسه کنید ؟ ۳ – اولین انتقال ژن روی چه جانداری و توسط چه افرادی انجام گرفت […]

نوعی آزمایش خون است که در آن انواع مختلف هموگلوبین بررسی می شود. هموگلوبین ماده ای است در گلبول های قرمز،  که وظیفه ی حمل اکسیژن را بر عهده دارد. انواع هموگلوبین طبیعی عبارتند از: هموگلوبین A: این نوع  هموگلوبین، بیشترین هموگلوبینی است که به طور طبیعی در بالغین یافت می شود. در بعضی از بیماری ها، مثل تالاسمی ممکن […]

اورزی ، پزشکی وصنعت توجه شده است . به چه جانوری ، جانور تراژن گفته می شود ؟ تعاریف گوناگونی برای جانور تراژن وجود دارد . اتحادیه ی انجمن های جانوران آزمایشگاهی اروپا دوره ای از زندگی حیوان را که تغییر عمده در ژنوم و ساختار ژنتیکی موجود زنده ایجاد شده تعریف می کند به عبارت دیگر جانورتراژن موجودی است […]