گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

🎄آب یخ🎄 ابو علی سینا: اگه آب یخ شمارادرجوانی بیمار نکند در میانسالی شما را سخت بیمار خواهد کرد. آب یخ باعث چسبیدن چربی دور عروق قلب شده و عامل انسداد ۴ رگ اصلی قلب و سکته یا ایست قلبی میشه … 💛🎄💛🎄💛🎄 شاید شنیده باشید افراد جوانی که ایست قلبی میکنن و از دنیا میرند،علت اصلی این اتفاق بد […]

سنگ صفرا که بیشتر در اث رسوب املاح وبه ویژه کلسیم در افرادی که انواع قرص های ویتامین مصرف مکنند دیده میشود که اغلب اگر سنگ وارد مجرای لوزالمعده نشود میتوان با درمانهای خوراکی مهار کردمثل استفاده از غذاهای کم چرب ،اب هویج.،جو اب پزشده.،عرق شاتره وخارشتر اما اگر سنگ وارد مجا شود دو دوره درمان خواهیم داشت ۱- مرحله […]

هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی با اندازه ۲ تا ۴ میکرومتر طول و۵/۰ تا ۱ میکرومتر عرض است. اگر چه اغلب به شکل اسپیرال دیده می شود این باکتری به صورت میله ای نیز دیده شده و در کشت های طولانی مدت در شرایط آزمایشگاهی یا تیمار شده با آنتی بیوتیک به فرم کوکوئیدی نیز مشاهده شده است. این […]