گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

نفرون واحد اصلی ساختاری و عملکردی کلیه، نفرون است. هریک از کلیه های انسان به طور تقریبی، ۱ میلیون نفرون دارد و هر نفرون از ۲ قسمت عمده تشکیل شده است: ۱) جزء فیلتره کننده که دربر گیرنده یک شبکه درهم پیچیده عروقی به نام جسمک کلیوی است و ۲) توبول های متصل به آن. اغلب اجزای جسمک کلیوی، درون […]

موضوعات: دهم فصل پنجم

       

موضوعات: دهم فصل پنجم

بدن انسان چه تعداد سلول دارد؟ تعداد سلول‌های بدن انسان، سوالی است که دو قرن قدمت دارد. تعدادی از محققان دانشگاه بولوگنا در ایتالیا تلاش کردند که به این سؤال پاسخ دهند. سلول های بدن به  آنها با مطالعه سابقه مقالات در این زمینه دریافتند که اولین پاسخ‌ها به این سؤال به سال ۱۸۰۹ برمی‌گردد. در آن زمان تخمین می‌زدند […]