گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

             

موضوعات: دهم فصل چهارم

هموگلوبین و هماتوکریت در آزمایش خون   هموگلوبین، پروتئینی در گلبول های قرمز خون است که اکسیژن را از ریه ها به بافت های بدن می برد و دی اکسید کربن را از بافت ها به ریه ها بر می گرداند. هماتوکریت نیز جزئی از گلبول های قرمز خون می باشد. هماتوکیریت چیست؟ هماتوکریت همیشه به صورت درصد بیان می […]

موضوعات: دهم فصل چهارم

آزمایش های خونی آزمایش شمارش سلول‌های خون یا همان CBC چیست؟ در این آزمایش انواع سلول‌های خون و تعداد آنها بررسی می‌شود. CBC می‌تواند برای کمک به تشخیص بیماری به کار رود یا به عنوان یک آزمایش غربالگری از جانب پزشک درخواست شود. چند نوع سلول در خون داریم؟ سلول‌های قرمز خون (RBC): غذا و اکسیژن را در سراسر بدن […]

موضوعات: دهم فصل چهارم

هدف: تعیین حجم گلبولهای قرمز در حجم معینی از خون که معمولا به درصد بیان می شود. اندازه گیری هماتوکریت به روش میکرو هماتوکریت متد انتخابی است و در اکثر آزمایشگاهها از این روش استفاده می شود و ساده ترین روش تشخیص کم خونی ها محسوب میگردد. وسائل و مواد مورد نیاز : ۱- پنبه الکل ۲- لانست استریل ۳- […]

موضوعات: دهم فصل چهارم